අඩවි වන නිළධාරී හා ක්ෂේත්‍ර වන නිළධාරී, අඩවි වන කාර්යාලය, මුලතිව්

වැලි හා ගල් එකතු කිරීමට පැමිණිලිකරුහට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් රක්ෂිතයකට ඇතුළුවීමට ඉඩදීම සඳහා ඔහුගෙන් රු.50,000ක සන්තෝෂමක් ලබාගනිමින් සිටි ඉහත සැකකරුවන් 2016 ජූලි 14 දින සිදුකල සාර්ථක වැටලීමක් තුළින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ වැටලීම් අංශයේ විමර්ශන නිළධාරීන්ට හැකිවිය.

 

නවතම පුවත්

හඳුනා ගැනීම් හා වැටලීම්

වරදකරු කිරීම්

ජාත්‍යන්තර සබඳතා

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954