දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාරණ වැඩසටහනක් මෙහෙයවීම

2023 මාර්තු මස 13 වන දින දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවැත් වූ අතර මෙහිදී සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නීති) තනූජා බණ්ඩාර මෙනවිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී මධූකා රුවන්ති මහත්මිය හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී චමෝදි ජයසිංහ මහත්මිය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර කමල් ජයසේකර මහතා විසින් නිවාරණ වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search