දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම හා නිවාරණ වැඩසටහනක් මෙහෙයවීම

2022 නොවැම්බර් මස 18 වන දින දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. දැන් ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව මේ සඳහා යොමු කල හැක. මෙහිදී සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නීති) තුෂාරි දයාරත්න මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී කේ.ඒ.කේ සම්පත් මහතා විසින් නිවාරණ වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search