බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය 2023.01.03

2023 ජනවාරි 03 දිනයේ දී බොරලන්ද පොලිස් අභ්‍යාස විද්‍යාලය පොලිස් කොස්තාපල් තනතුරේ සිට පොලිස් සැරයන් තනතුරට උසස්වීම් ලද නිලධාරින් සඳහා තනතුරට හැඩගැස්වීමේ නිවාරණ වැඩසටහන අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ශිලාමේඝ වැලිතොටගේ මහතා, හා පොලිස් පරීක්ෂක ශාන්ත වික්‍රමආරච්චි මහතාගේ දායකත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 4 1

 4 1

 4 1

 4 1

 4 1

 4 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search