ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල - මල්ලවපිටිය 2022.10.21

2022-10-21 දින මල්ලවපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ශ්‍රවනාගාරයේ දී, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් 162 දෙනෙකු අල්ලස හා දූෂණය නිවාරණය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම උදෙසා නිවාරණ වැඩමුළුවක් පැවත්විණි. අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී එච්.එම්.එස් හේරත් මයා, දූෂණ නිවාරණ ශම්මි ශ්‍රී ලාල් තොටවත්ත මයා සහ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී විමුක්ති ජයසූරිය මෙය යන අය විසින් එම නිවාරණ වැඩමුළුව සඳහා සම්පත් දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

9 1

9 1

9 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954