අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පරිශ්‍රයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම 2022.01.21

2022 ජනවාරි මස 21 වන දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කල අතර දැන් මහජනතාවට තම පැමිණිලි ඒ වෙත යොමු කිරීමට හැකියාව ඇත. මෙහිදී ඔබගේ පැමිණිල්ල සාක්ෂි සහිතව නාමිකව හෝ නිර්නාමිකව ඉදිරිපත් කල හැක. ශ්‍රී ලංකාව සුපිලිපන්න දේශයක් කරා යන ගමනේදී ඔබේ දායකත්වය ඒ සඳහා ලබා දිමට නොපමාව කටයුතු කරන්න. මේ අවස්ථාවට අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කරමින් දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී තිලිනි කස්තුරි මිය හා ශම්මි ශ්‍රී ලාල් තොටවත්ත මයා සහභාගී විය.

F1

F1

F1

F1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search