ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පොලිස් ස්ථානයේ නිවාරණ වැඩසටහන 2022.08.20

2022 අගෝස්තු 20 ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ 07 වන මහලේ ශ්‍රවණාගාරයේදී ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පොලිස් නිලධාරින් 100ට ආසන්න පිරිසක් සඳහා දුෂණ නිවාරණ වැඩසටහනක් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී සම්පත් ආරච්චිගේ මහතා, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ.එල්.ඒ උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී එරංගා මධුෂි කුමාරි මෙනවියගේ දායකත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 1 1

 1 1

 1 1

 1 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search