ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා පොලිස් හේවා බලකාය විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරින් සඳහා නිවාරණ වැඩසටහන 2023.09.11

2023 සැප්තැම්බර් 11 දිනයේ දී ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා පොලිස් හේවා බලකාය විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ නිලධාරින් සඳහා නිවාරණ වැඩසටහනක් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (නීති) ඩයනා කොඩිතුවක්කු මෙනවියගේ හා දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී ජේ. එල්. ඒ. උදේශිකා මධුභාෂණී මහත්මිය, දූෂණ නිවාරණ නිලධාරී චමෝදි ජයසිංහ මහත්මිය දායකත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 76 1

 76 1

 76 1

 76 1

 76 1

 76 1

 76 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954