රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිවාරණ වැඩසටහන 2023.08.18

2023/08/18 දින රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නියුතු ලේඛන සහකාරවරු 300 දෙනෙකු සදහා නිවාරණ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. මෙම නිවාරණ වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකයින් ලෙස අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තුශාරි දයාරත්න මහත්මිය නිවාරණ නිලධාරී චමෝදි ජයසිංහ මහත්මිය, නිවාරණ නිලධාරී මදුකා රුවන්ති මහත්මිය සහභාගී විය.

 75 1

 75 1

 75 1

 75 1

 75 1

 75 1

 75 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954

Search