විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම

2023 මාර්තු මස 09 වන දින අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ පැමිණිලි පෙට්ටියක් ස්ථාපිත කිරීම සිදු කල අතර ඒ සඳහා කොමිෂන් සභාවේ දූෂණ නිවාරණ නිලධාරීන් වන ශම්මි ශ්‍රී ලාල් මයා, සම්පත් ආරච්චිගේ මයා සහ එන්. විමුක්ති ජයසූරිය මෙනවිය සහ කළමණාකරණ සේවා නිලධාරී එම්. මසීර් මයා සහභාගී විය.

 58 1

 58 1

 58 1

 58 1

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954