නිවාරණ නිලධාරී සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඇරඹේ

අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට නිවාරණ නිලධාරින් 50 දෙනෙකු බඳවාගැනීම සඳහා වන සම්මුඛ පරීක්ෂණ මේ දිනවල කොමිසන් සභා කාර්යාලයේදී පැවැත්වේ. මේ සඳහා අයදුම්පත් 5000 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අයදුම්පත් ලැබී ඇත.

 

ciaboc logo bottom

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව
Silver Best Government Website
Silver Best Sinhala WebsiteMerit Best Tamil Website

අප අමතන්න

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව

A 36, මලලසේකර මාවත,
      කොළඹ 07, ශ්‍රී ලංකාව.

T+94 112 596360 / 1954

M+94 767011954